Skuldebrev

Ett skuldebrev kan vara bra att skriva om du ska låna eller låna ut pengar. Hur du kan göra detta får du reda på i den här artikeln om just skuldebrev. Du får även en mall på ett skuldebrev för att göra det så enkelt som möjligt för dig.

Vad ett skuldebrev är

Ett skuldebrev är ett skriftligt och undertecknat avtal mellan två parter – låntagaren och långivaren – där låntagaren förbinder sig att betala tillbaka en viss summa pengar till långivaren inom en viss tid. Ett skuldebrev är ett juridiskt bindande dokument, vilket innebär att om låntagaren inte betalar tillbaka pengarna kan långivaren dra honom eller henne inför rätta och han eller hon kan också tvingas betala ränta på skulden.

Tidsramen kan vara hur lång som helst, men är vanligtvis relativt kort, t.ex. 30 dagar, 60 dagar eller 90 dagar. Skuldebrev används ofta när någon lånar pengar från en vän, en familjemedlem eller en privat långivare, men de kan också användas i mer formella situationer, till exempel när ett företag lånar pengar från en bank. De kan också användas vid affärstransaktioner, till exempel när ett företag lånar ut pengar till ett annat företag.

Om du lånar pengar ska du se till att du förstår alla villkor innan du skriver under något. Om du lånar ut pengar är det viktigt att få allting skriftligt så att det inte uppstår några oklarheter om vad som överenskommits.

Hur man skriver en skuldebrev

Det finns inget fastställt format för skuldebrev, men det finns några nyckelelement som bör ingå:

– Låntagarens och långivarens namn och adress

– Det belopp som lånas ut

– Datum då pengarna ska betalas tillbaka

– Räntesatsen (om det finns någon)

– Eventuella andra villkor som rör lånet, till exempel vad som händer om låntagaren inte betalar tillbaka pengarna i tid.

Du kan använda vår mall nedan för att hjälpa dig att skriva ditt eget skuldebrev. Det är bara att ladda ner den, fylla i relevanta uppgifter och sedan skriva ut den. Alternativt kan du be en advokat att upprätta ett sådant.

Mall för skuldebrev

Detta skuldebrev har upprättats och ingåtts den __________ (datum) av och mellan __________ (låntagare), vars adress är __________ (adress), och __________ (långivare), vars adress är __________ (adress).

Låntagaren förbinder sig att till långivaren betala ett belopp på __________ kronor för erhållet värde, tillsammans med ränta på detta belopp enligt en räntesats på _____ % per år, som ska betalas den __________ (datum).

Låntagaren lovar att betala det ovan beskrivna beloppet i delbetalningar på __________ kronor (__________)

Varför använda ett skuldebrev?

Det finns några skäl till varför du vill använda ett skuldebrev. Till exempel:

– Du lånar pengar av en vän eller familjemedlem och du vill skriva ner avtalet så att det inte uppstår några missförstånd om hur mycket du är skyldig och när du måste betala tillbaka.

– Du lånar ut pengar till någon och du vill försäkra dig om att de förstår att de måste betala tillbaka dem, med ränta i förekommande fall

– Du ingår en affärstransaktion och vill ha en skriftlig redogörelse för avtalet.

Ett skuldebrev kan också vara till hjälp om du behöver dra någon inför rätta för att han eller hon inte har betalat tillbaka pengar som han eller hon är skyldig dig. Att ha ett skuldebrev kan göra det lättare att bevisa att det fanns ett avtal och att den andra personen är skyldig att betala tillbaka till dig.

Meta title:

Skuldebrev – allt du behöver veta

Meta description:

Om du funderar på att låna eller låna ut pengar är ett skuldebrev ett bra sätt att formalisera avtalet. Lär dig allt du behöver veta om dessa juridiska dokument, inklusive vad som bör ingå och varför de används.