Lägenhetsförteckning

En lägenhetsförteckning måste föras av en styrelse av en bostadsrättsförening. Dock kan man ju egentligen undra vad lägenhetsförteckning är och varför det end behövs föras av en styrelse. Läs vidare så får du reda på allt du behöver veta om lägenhetsförteckning.

Ett måste av styrelsen

Lägenhetsförteckning är som ett register vilket alla bostadsrättföreningar måste föra. Föreningsstyrelsen ansvarar för detta register. I det ska alla lägenheter som föreningen förvaltar registreras. Styrelsen måste också hålla reda på förändringar i lägenheternas ägarförhållanden

Styrelsen använder registret för att ha en överblick över alla lägenheter och deras innehavare.

Detta är viktigt eftersom föreningen i regel endast tillhandahåller tjänster till föreningens medlemmar. Registret gör det möjligt att på ett ögonblick se vem som har rätt att använda tjänsterna. Dessutom kan styrelsen använda registret för att ta reda på vilka medlemmar som är skyldiga pengar till föreningen. Om någon till exempel inte betalar sin månatliga serviceavgift kan styrelsen kontrollera registret för att se vilken lägenhet personen bor i och vidta lämpliga åtgärder

Styrelsen måste också föra en aktuell förteckning över alla ägare och deras kontaktuppgifter så att de kan kontaktas vid behov.

Anledningen till att styrelsen måste föra detta register är för att de ska kunna hålla reda på alla lägenheter som de ansvarar för. På så sätt kan de se till att alla lägenheter är i gott skick och att det inte finns några problem med dem. Om det uppstår problem kan styrelsen vidta åtgärder för att lösa dem. Lägenhetsregistret är ett mycket viktigt dokument för en bostadsrättsförening och styrelsen måste se till att det alltid hålls uppdaterat.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen

Om du är hyresgäst i en lägenhet som förvaltas av en bostadsrättsförening bör du då och då ta en titt på lägenhetsförteckningen. På så sätt kan du se om din lägenhet finns med på listan och i vilket skick den är. Om du har några problem med din lägenhet bör du kontakta styrelsen så att de kan lösa problemet.

Du kan även få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen. Dock kan du endast få det för din egna lägenhet som du själv äger, för för någon annans. Om du ska hämta ut någon annans eller vill att någon du litar på ska hämta ut din måste en fullmakt från bostadsrättsägaren göras. Det innebär att det inte finns någon som han få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen om din bostad om du inte har gett medgivande till detta.

Lägenhetsförteckning exempel

Exempel på vad som ska ingå i en lägenhetsförteckning är:

-Namn och kontaktuppgifter för de personer som bor i lägenheten

-Typ av lägenhet (t.ex. ett eller två sovrum)

-Lägenhetens storlek i kvadratmeter

-Datum då lägenheten byggdes

-Datum då äganderätten till lägenheten överfördes till den nuvarande ägaren

-Lägenhetsbeteckningen

Som du kan se innehåller ett utdrag ur lägenhetsregistret mycket användbar information. Det är därför viktigt att styrelsen i din bostadsrättsförening håller detta register uppdaterat. Om du har några frågor om din egen lägenhet eller vill ha ett registerutdrag kan du kontakta alltid din styrelse.

Lägenhetsförteckning mall

Du hittar en mall för ett lägenhetsregister nedan. På så sätt kan du se vilken information som ska ingå i registret.

Namn:

Adress:

Kontaktuppgifter:

Typ av lägenhet:

Storlek på lägenheten:

Byggnadsdatum:

Datum för överlåtelse av äganderätten:

Lägenhetsbeteckning:

write an meta title and an meta description för detta innehåll

Meta title: Lägenhetsförteckning: allt du behöver veta

Meta description: Är du hyresgäst i en lägenhet som förvaltas av en bostadsrättsförening? Vill du veta vilken information som ska ingå i lägenhetsförteckningen? Läs vidare för att få en mall och allt du behöver veta om lägenhetsförteckning.