Köpa ut sambo – Så går det till

När det är dags att köpa ut en sambo finns det några saker att tänka på. För det första måste du läsa ditt hyresavtal för att se om det finns en utköpsklausul. Denna klausul beskriver processen och villkoren för att köpa ut en rumskamrat. Om det inte finns någon utköpsklausul kan du fråga ändå din hyresvärd om han eller hon är öppen för idén.

När du har fått klartecken från din hyresvärd är nästa steg att börja förhandla med din sambo. Det är viktigt att komma fram till en överenskommelse som är rättvis för båda parter. Om ni inte kan nå en överenskommelse kan ni behöva rådgöra med en medlare eller en advokat.

Det sista steget är att sätta överenskommelsen skriftligt och låt båda parter underteckna det. När avtalet är undertecknat är du ansvarig för hela hyran och din rumskamrat kan flytta ut. Att köpa ut en sambo kan vara en komplicerad process. Genom att följa dessa steg kan du dock se till att det sker på ett rättvist och smidigt sätt.

Köpa ut sambo kalkyl

När du köper ut en sambo måste du beräkna utköpspriset. Utköpspriset är det belopp som du ska betala till din sambo för att ta över hans/hennes hyresrätt. Det finns några faktorer som du måste ta hänsyn till när du beräknar utköpspriset:

-Den återstående längden av hyresförhållandet: Ju längre hyresperioden är, desto högre blir utköpspriset.

-Hyresmarknaden: Om hyrorna stiger kommer utköpspriset att vara högre än om hyrorna sjunker.

-Din ekonomiska situation: Om du har råd kan du vara villig att betala ett högre pris.

Om det är du som har möjlighet att köpa ut din sambo måste du beräkna hur mycket hyra du har råd med på egen hand. Detta inkluderar att räkna in kostnaden för allmännyttiga tjänster, internet och andra räkningar som delas mellan rumskamraterna. Du måste också göra följande:

– Meddela din hyresvärd skriftligen att du vill köpa ut din rumskamrat.

– Se till att alla räkningar och hyror är uppdaterade.

– Betala eventuella avgifter i samband med utköpsprocessen, till exempel omskrivning av hyresavtalet.

Bodelning sambo bostadsrätt

Bodelning kan vara ensak när du ska köpa ut din sambo eller när du som sambo ska bli utköpt. Bodelning fungerar nästan som en försäljning, man kan säga att den är på låtsas. Ni säljer bostaden i en fiktiv värld och får då reda på vad bostaden är värd.

Det första du bör gör är att räkna ut marknadsvärdet för den bostad som det handlar om genom att fråga några fastighetsmäklare vad de tror att den skulle säljas för på den öppna marknaden. Det är viktigt att komma ihåg att den siffra du får bara är en uppskattning, men den bör ge dig en god uppfattning om vad din fastighet är värd.

Räkneexempel för att räkna ut hur du kan köpa ut sambo bostadsrätt

1) Hitta fastighetens värde. Fastighetens värde = 4 000 000 kr

2) Ta reda på hur mycket pengar som är skyldiga på bolånet. Pengar som är skyldiga på bolånet = 1 500 000 kr

3) Dra bort det belopp som är skyldigt på bolånet från fastighetens värde. Fastighetens värde minus lånet = 2 500 000 kr

4) Ta reda på hur stor andel varje person äger. I det här exemplet äger person A 60 % och person B 40 %.

5) För att ta reda på vad varje persons andel är värd multiplicerar du fastighetens totala värde med den procentandel som personen äger. Person A:s andel = 4 000 000 kr x 0,6 = 2 400 000 kr. Person B:s andel = 4 000 000 kr x 0,4 = 1 600 000 kr.