Kapitaltillskott – Allt du behöver veta

Äger du en bostadsrätt? Då kan du och de andra medlemmarna i bostadsföreningen göra ett kapitaltillskott. Här får du veta vad det är och vad det innebär för dig och hela föreningen.

Vad är kapitaltillskott?

Kapitalltillskott är den summa pengar eller andra tillgångar som en företagare investerar i sitt företag. Det kallas också för eget kapital.

Kapitaltillskott kan vara i form av kontanter, egendom, utrustning eller någon annan tillgång som har ett värde. Ägarens bidrag används för att finansiera företaget och dess verksamhet.

Storleken på kapitalbidraget kan påverka verksamhetens ägarstruktur och den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) för ägarna.

Kapitaltillskot brf

I en bostadsrättsförening är kapitaltillskottet den summa pengar eller andra tillgångar som varje medlem bidrar till föreningen. Syftet med kapitaltillskottet är att finansiera föreningens verksamhet och förbättra fastigheten. Detta är vanligt när föreningen inte har råd med att behövliga projekt ska göras, till exempel en takrenovering eller renovering av tvättstuga.

Direkt tillskott av kapital i bostadsrättsförening är frivillig. Du behöver inte delta, men ditt beslut kan påverka fastighetens framtid. Om du deltar innebär det att pengarna som du medför tilll bostadsföreningen är bundna till dig som medlem och inte till din lägenhet. Det betyder att du bokför kapitaltilskottet som eget kapital när det är dags att deklarera.

Indirekt kapitaltillskott i bostadsrättsförening är när den summa som ska ges till föreningen fördelas mellan alla medlemmar. Då kommer tillskottet att tillhöra föreningen. När du då säljer din lägenhet kommer uppgifterna om ditt inbetalda kapitaltillskott att skickas till Skatteverket. Skatteverket vidarebefordrar sen uppgifterna till dig.

Vilka är fördelarna med ett kapitaltillskott?

Det finns många fördelar med att göra ett kapitaltillskott till en bostadsrättsförening. Några av dessa fördelar är bland annat följande:

– förbättrat fastighetsvärde

– ökad säkerhetsavgift

– lägre försäkringsavgifter

– lägre räntor på lån

– förbättrade bekvämligheter och tjänster

Läs mer: Så gör du för att låna på lägenheten

Vilka är riskerna med ett kapitaltillskott?

Det finns vissa risker som är förknippade med göra ett kapitaltillskott till en bostadsrättsförening. Dessa risker omfattar följande:

– förlust av ägarintresse i fastigheten

– eventuellt ekonomiskt ansvar om föreningen inte kan betala tillbaka lånet

– risk för betalningsinställelse om föreningen inte kan betala sina amorteringar

Vad bör du tänka på innan du gör ett kapitaltillskott bostadsförening?

Innan du gör ett kapitaltillskott är det viktigt att överväga följande faktorer:

– din ekonomiska situation

– hur mycket pengar du är beredd att investera

– de risker som är förknippade med ett kapitaltillskott

– fördelarna med att göra ett kapitaltillskott

Om du har några frågor eller funderingar om att göra ett kapitaltillskott till en bostadsrättsförening bör du tala med en advokat eller revisor.

Att betala

Det finns två sätt att göra ett kapitaltillskott. Du kan antingen betala tillskottet via din månadsavgift till föreningen eller via en klumpsumma. Oavsett vilket av dessa sätt du och de andra medlemmarna väljer så kan det leda till lägre hyresavgifter varje månad samt att bostaden får ett högre värde.