Kallt i lägenheten

Om din lägenhet är för kall finns det några saker du kan göra för att försöka lösa problemet. Kontrollera först att termostaten är inställd på rätt temperatur. Om den är korrekt inställd och lägenheten fortfarande är för kall kan du behöva justera värmeinställningarna i din lägenhet. Detta kan vara genom att stänga fönstret en aning, sätta på en värmare eller använda en elektrisk filt. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva ringa din hyresvärd eller fastighetsförvaltare för att få dem att ta en titt på värmesystemet.

Hur kallt får det vara i en lägenhet?

Det beror på lägenheten. I de flesta fall bör temperaturen inte vara lägre än 18 grader Celsius under en längre period. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en temperatur mellan 20 och 24 grader. Om den är det kan det finnas ett problem med värmesystemet och du bör kontakta din hyresvärd eller fastighetsförvaltare

Vad kan hända?

Om lägenheten är för kall är det bäst att försöka åtgärda problemet så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt problemet är kan det ta några timmar eller dagar att åtgärda det. Om temperaturen i din lägenhet är för låg kan det leda till hälsoproblem som förkylning, influensa och luftvägsinfektioner. Det kan också göra det svårt att koncentrera sig och få arbetet gjort. Om problemet inte åtgärdas kan det till och med leda till frostskador eller hypotermi.

Vem har ansvar för lägenhetens temperatur?

Hyresvärden eller fastighetsförvaltaren är vanligtvis ansvarig för att se till att uppvärmningen i en lägenhet fungerar som den ska. I vissa fall kan hyresgästerna vara ansvariga för underhållet av värmesystemet eller betala för värmen.

Dock är det ditt ansvar att göra fastighetsförvaltaren eller hyresvärden medveten om att det är kallt i lägenheten så att de kan vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Det är varmt i lägenheten men drar från fönstren

Om det är för varmt i din lägenhet och det drar från fönstren finns det några saker du kan göra för att försöka lösa problemet. Täta fönster något, slå på luftkonditioneringen eller använda en fläkt. Har väggar och golv en lägre temperatur än vad luften i lägenheten har så kan man uppleva att det drar från fönster och dörrar, vilket kan leda till obehag som den eller de som bor i lägenheten. Luftens medelhastighet i en lägenhet bör inte vara mer än 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Mäta temperaturen i en lägenhet

För att mäta temperaturen i en lägenhet kan du använda en termometer. Placera termometern mitt i rummet, långt från fönster och dörrar. Om möjligt, låt den stå i minst 30 minuter för att få en korrekt avläsning. För att mätningen ska bli så precis som möjligt ska termometern vara en meter över marken och golvet får inte ha en temperatur på lägre än 16 grader Celsius.