Hyra ut

Funderar du på att hyra ut din lägenhet? Hyra ut din lägenhet kan vara både en bra inkomstkälla och en bra sak för bostadsmarknaden. Men det finns några saker du behöver tänka på innan du gör det. Här är några tips på vad du bör tänka på:

– Hyra ut din lägenhet på marknadsmässiga villkor. Se till att du får en bra hyresgäst som betalar i tid och tar hand om lägenheten.

– Tänk på hur du ska hantera depositionen. Depositionen är den summa pengar som hyresgästen betalar för att säkra lägenheten mot skador.

– Ha tt kontrakt. Ett kontrakt är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och hyresgästen. I kontraktet fastställs villkoren för hyresförhållandet, bland annat hur länge hyresförhållandet ska pågå, hur mycket hyra som ska betalas och vilka regler som gäller för till exempel andrahandsuthyrning eller husdjur.

– Var beredd på reparationer. Som hyresvärd är du ansvarig för vissa reparationer av lägenheten.

– Känn till dina rättigheter och skyldigheter. Hyresvärdar har vissa rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Se till att du vet vilka de är innan du hyr ut din lägenhet.

Att göra när du ska hyra ut din lägenhet

Det första är att kolla med ditt hyresavtal om det är tillåtet att hyra ut lägenheten. I de flesta fall är det inte tillåtet, så du kan riskera att bli av från ditt hem om du gör det.

Om du får hyra ut din lägenhet är nästa steg att hitta en bra hyresgäst. Det finns några saker att tänka på när du väljer en hyresgäst:

– Se till att de har en regelbunden inkomst. Detta kommer att bidra till att de kan betala hyran i tid.

– Kontrollera deras referenser. Dessa kan ge dig en uppfattning om vilken typ av hyresgäst de sannolikt kommer att vara.

– Träffa dem personligen. Detta ger dig en chans att lära känna dem och se om de verkar vara någon du skulle känna dig bekväm med att hyra ut till.

När du har hittat en hyresgäst är nästa steg att underteckna ett kontrakt. Detta är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och hyresgästen som fastställer villkoren för hyresförhållandet. Den bör innehålla följande:

– hur länge hyresförhållandet kommer att pågå

– hur mycket hyra kommer att betalas

– vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning och husdjur

Du bör också komma överens med hyresgästen om en deposition. Detta är en summa pengar som de betalar för att säkra lägenheten mot skador. Depositionen ska hållas på ett separat konto och återlämnas till hyresgästen i slutet av hyresförhållandet, med avdrag för eventuella skador.

Ditt ansvar som hyresvärd

Som hyresvärd är du ansvarig för vissa reparationer av lägenheten. Du bör se till att du känner till dina skyldigheter innan du hyr ut din lägenhet. I de flesta fall är du ansvarig för reparationer av:

– läckor

– elektriska fel

– gas läckor

– uppvärmning och varmvatten

Du bör också kontrollera din försäkring för att se vad som täcks. I de flesta fall täcker inte hyresvärdarnas försäkringar skador som orsakats av hyresgäster.

Du har också vissa skyldigheter enligt lagen. Om du inte uppfyller dina skyldigheter kan hyresgästen vidta rättsliga åtgärder mot dig. Du måste till exempel:

– se till att fastigheten är lämplig för boende

– hålla fastigheten i gott skick

– respektera hyresgästens rätt till lugn och ro

– följa brandskyddsbestämmelserna

– registrera hyresförhållandet hos de lokala myndigheterna om det krävs enligt lag

När hyresförhållandet upphör ska du kontrollera om fastigheten är skadad och dra av eventuella nödvändiga reparationer från depositionen. Du ska också återlämna depositionen till hyresgästen inom rimlig tid. Att hyra ut din lägenhet kan vara ett bra sätt att tjäna extra inkomster. Men det är viktigt att se till att du gör det på rätt sätt. Följ dessa tips så är du på väg att bli en framgångsrik hyresvärd.