Gåvobrev mall – Gratis PDF mall

Ska du ge bort en gåva är det bra att skapa villkor och dokumentera dessa villkor. Det kan du göra genom ett gåvobrev. Hur du ska göra kommer du att få förklarat i den här artikeln och du kommer även få veta när du kan behöva använda ett gåvobrev och inte.

Gåvobrev – vad är det?

Ett gåvobrev är ett formellt dokument som anger givarens avsikt att ge en gåva. Den här typen av brev används ofta vid bodelning, när någon vill överföra äganderätten till egendom eller tillgångar till en annan person. Ett gåvobrev kan också användas för välgörenhetsdonationer.

Vad bör ingå i ett gåvobrev?

Följande information bör ingå i ett gåvobrev:

– Givarens namn och adress

– Mottagarens namn och adress

– En beskrivning av den egendom eller tillgång som skänks

– Datum då gåvan görs

– Givarens underskrift

Varför är ett gåvobrev viktigt?

Ett gåvobrev är viktigt eftersom det skapar ett register över överföringen av äganderätten. Detta är viktigt om det i framtiden skulle uppstå tvister om gåvan. Men ett gåvobrev är inte alltid nödvändigt. Om du till exempel ger en liten gåva till någon, till exempel en bok eller ett smycke, behöver du inte skapa ett formellt dokument. Ett gåvobrev är egentligen bara nödvändigt för stora gåvor eller gåvor med villkor.

Läs mer: Så skriver man ett hyreskontrakt

Gåvobrev bostadsrätt

Om du vill ge någon en fastighet i gåva måste du använda ett gåvobrev. Det fungerar då som ett juridiskt dokument som överför äganderätten till en fastighet från en person till en annan. Dokumentet anger inga villkor för överlåtelsen och garanterar inte att den person som får egendomen faktiskt äger den.

Innan du ger någon en fastighet i gåva bör du försäkra dig om att det inte finns några panträtter eller belastningar på fastigheten. Om det finns bör du få dessa borttagna innan du ger gåvan. Du bör också få en professionell värdering av egendomen så att du vet dess verkliga marknadsvärde.

När du upprättar ett gåvobrev för bostadsfastigheterdu bör ange följande information:

– Namn och adress för givaren och mottagaren

– En beskrivning av den egendom som skänks, inklusive adress

– Det datum då gåvan görs

– Givarens underskrift

Gåvobrev bostadsrätt mall

Om du letar efter en mall för ett gåvobrev för bostadsfastigheter kan du hitta en nedan. Den här mallen är för ett gåvobrev för bostadsfastighet och kan användas som exempel när du skriver ditt eget dokument.

Datum: ____________________________

Till: ____________________________

Från: ____________________________

Adress: ____________________________

Jag/vi, ____________________________ (givarens namn), donerar härmed följande egendom till ____________________________ (mottagarens namn):

Fastighetens adress: ____________________________

Denna gåva görs den ____________________________ (datum) och ges utan några villkor. Jag/vi förklarar att det inte finns några panträtter eller belastningar på egendomen och att den har ett marknadsvärde på ____________________________ (belopp i valuta).

Givarens namnteckning: ____________________________

Givarens namn: ____________________________

Gåvobrev vid gåva av pengar

Beroende på hur stor summa pengar det är du ska ge som gåva kan det vara bra att göra ett gåvobrev. Trots att det går att bevisa att pengarna har fått en ny ägare genom exempelvis internetbanker kan saker hända och det är alltid bäst att vara så säker som mögligt.